.

Zapsaný spolek Centrum pro rodinu VIOLKA založila skupina rodičů v roce 2009, když hledala waldorfskou mateřskou školu pro své děti. Hlavní činností spolku je provoz rodinného centra, jehož motivem je podpora svobodné, zdravé, harmonické výchovy, přiměřené potřebám individuálního rozvoje dítěte.

VIOLKA vychází z principů waldorfské pedagogiky a představuje předškolní stupeň ve spolupráci se Základní waldorfskou školou v Pardubicích, kam většina našich předškoláků plynule přechází do první třídy. Pokud se ovšem rodiče rozhodnou pro jinou školu, není to samozřejmě na závadu.

VIOLKA je určena především dětem ve věku od 3 do 6 let. V současnosti má kapacitu do 20 dětí. Menší kolektiv dětí umoňuje individální přístup k dítěti v těsné spolupráci s rodiči. Dvě „tety“ (s pedagogickým vzděláním) vytvářejí pro děti zdravé, vlídné a tvořivé prostředí, vybavené zařízením a hračkami z přírodních materiálů.

Kontakt:
Mgr. Ivana Kaufmannová, tel.: 603 142 615, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mgr. Vlasta Sahulová, tel: 731 776 342

Náš přístup

Každému dítěti, které k nám do VIOLKY přijde, chceme poskytnout bezpečný, láskyplný prostor, prostor plný radosti, porozumění, trpělivosti a důvěry. Ve VIOLCE chceme každé dítě dobře poznat, respektujeme jeho jedinečnost, umožňujememe mu osvojit si vše, co bude potřebovat na své životní cestě. VIOLKA je místo, kde vše má svůj smysl, nic se neděje nahodile, vše má svůj řád. Ve VIOLCE mají děti možnost rozvíjet svoji vrozenou tvořivost, fantazii, odvahu zkoumat a zkoušet. Ve VIOLCE má dítě dostatek možností projevit svůj názor, ale současně se učí respektovat druhé. VIOLKA je místo, kde nehodnotíme a nesrovnáváme výkony dětí. Podstatný je pro nás samotný proces tvoření a s ním spojený prožitek sebe sama, radosti a naplnění. Ve VIOLCE nesoutěžíme, snažíme se podporovat vztahy založené na spolupráci, respektu a úctě. Violka je společenství všech, dětí i dospělých, kteří se zde setkávají.

Prostředí

Vše, co děti obklopuje, má převážně přírodní charakter. Barvy jsou laděné do jemných odstínů. Přírodní materiály zprostředkovávají dětem pravdivou zkušenost o svých vlastnostech, mají vlastní energii a probouzejí v dětech jejich fantazii a tvořivost – dřevo, ovčí vlna, včelí vosk, přírodní barvy, proutěné košíky plné dřevěných špalíků, kamínků, šišek, kůry i klacíků. Ke všem činnostem děti používájí skutečné nářadí a nástroje. Nenajdete u nás televizi, počítač, video ani CD přehrávač.